.: ɪᴍɪᴍᴇᴄʜ :.

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

476


نیمه شب باشد دلت برایش تنگ باشد و او در خواب ناز ... کاش بیاید شبی که فاصله مان از چند کیلومتر به چند متر برسد ؛ داخل چارچوب در بایستم و نور مهتاب راروی صورتش ببینم و کنارش بنشینم ؛ چند تار از موهایش را دور انگشت سبابه ام بپیچم و برایش بخوانم :

عاقل آن است که این موقع شب خوابیده

منِ دیوانه که خوابم به خیالت طی شد...

خوب که نگاهش کردم ؛ خوب که دلم لزرید و پس لرزه هایش هم تمام شد ؛ چشم هایش را ببوسم و کنارش آرام گیرم ؛ پتو را تا زیر گردنش بالا بکشم ؛ سرم را زیر پتو کنم و تا صبح بوی تنش را استشمام کنم
آری ؛ شب من اینگونه به خیر میشود ؛ این شب بخیر ها که از راه دورمیگوییم شکل کاری بیش نیست

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مـــهـــدی اقـــتــــدارپــــرور

474

واژه ی مسخره ای بود شکست عشقی !

لعنتی بعد تو دنیا به فنا رفت بفهم ! 

موافقین ۰ مخالفین ۰
مـــهـــدی اقـــتــــدارپــــرور