شمارو چند روز نمیبینن براتون از مولانا میخونن که " هیچ نرفت و نرود، از دلِ من صورتِ او"

ما رو که چند روز نبینن برامون از سعدی میخونن که " از دل برود هرانکه از دیده برفت "

خودمون هم دلدارمون و چند روز نبینیم از شهریار میخونیم که

یک عمر گذشت و عاقبت فهمیدیم از دل نرود هر آنکه از دیده رود! "