‏مهمترین عامل سرطان، فکر کردن به حرفاییه که باید بهش میگفتی و نگفتی...