اولش رنج می‌کشی، یه خرده بیشتر یا یه خرده کمتر. بعد، جدایی‌ها برات عادی میشن ...
زندگی همینه. دیگه هی جدایی پشت جدایی. زندگی ، جمع شدن نیست، جدا شدنه ...

#کارلوس_فوئنتس