از تبریکات اینستاگرامی روز مادری این چند روز که بگذریم ؛ جز روز مادر ؛ روز زن هم بود و کمتر دیدم کسی روز زن را تبریک بگوید ؛ روز موجودی که این روزها کمتر دیده میشود ؛ یا اصلا دیده نمیشود اگر هم دیده میشود صدایی بلند نمیشود تقدیری نمیشود ؛ اینکه حاصل یک لقاح زناشویی ماده باشد هیچ خواسته ای پشتش نیست و فقط قسمت بوده اما اینکه صرفا ماده باشند یا زن صد در صد باید خواسته و تلاش پشتش باشد ؛ این روز ها همه جا پر است از ماده ؛ اما زن کمتر دیده میشود ؛ زن بودن سخت است شاید سخت تر از مرد بودن ؛ نر هم مثل ماده زیاد است اما مرد ..... داشتم میگفتم ؛ زن بودن سخت است ؛ مسئولیت های یک زن آنقدر سنگین است که واقعا زنیت میطلبد زن بودن ؛ زن بودن یعنی گرم نگهداشتن کانون خانواده ؛ زن بودن یعنی مدیریت خانه و تربیت فرزند ها و قدردانی از مرد ؛ زن بودن یعنی شاد بودن بخاطر شاد نگهداشتن یک زندگی حتی در هفت روز خاص یک ماه ؛ زن بودن صبر ؛ زن بودن یعنی ستون مهر و محبت یک خانه بودن ؛ زن بودن سرد و گرم بودن یک خانواده به اخم و لبخند زن وابسته بودن ؛ زن یعنی جلوه ی عاطفی یک خانواده ؛ زن بودن یعنی سنگ صبور بودن یک مرد ؛ زن بودن یعنی ایستادگی در سخت ترین روز های زندگی ؛ زن میخواهد زنانگی ؛ زن میخواهد با کمبود های مالی ساختن ؛ زن میخواهد با وجود مشکلات ایستادگی و ساختن ؛ زن میخواهد محرم راز شوهر و فرزند بودن ؛ زن میخواهد که پای صحبت های ناامید کننده مرد زندگی نشستن در آخر جای گریه ؛ برخلاف میل باطنی لبخند به لب داشتن و امید دادن ؛ زن میخواهد زمانی که مرد از ادامه زندگی میماند امید دادن و زنده نگهداشتن ؛ زن میخواهد پای غن و غصه و عاشق شدن فرزند نشستن و برخورد صحیح ؛ زن میطلبد زنانگی ... میخواهم این روز زن را تبریک بگویم به تمام ماده هایی که انتخاب کردند زن باشند ؛ میخواهم تبریک بگویم این روز را به زنانی که با تمام وجود پای زن بودنشان ایستاده اند و گاها قدرشان هم قدردانی نمیشود ؛ میخواهم تبریک بگویم به زنانی که در بعضی از زندگی ها هم زن اند هم مرد ؛ هم تکیه کننده اند هم بیشتر تکیه گاه ؛ زنانی که خسته اند اما هنوز مانند کوه ایستاده اند سر خم نکرده اند و امید را یک تنه در زندگی زنده نگهداشته اند ؛ مرحبا ؛ آفرین بر شما ؛ زنانگی شما مردانگی میطلبد ؛ گاهی از جنس خودم بیزار میشوم وقتی در زندگی ای میبینم که یک زن واقعا زن است و از جانب مرد درک نمیشود ؛ زنانگی میدهد اما مردانگی نمیگیرد ؛ بدانید مردان واقعی زنانگی تان را میبینند ؛ زنانگی تان را قدر میدانند ؛ این بستگی بخودتان دارد که مرد برای زندگی تان انتخاب کرده اید یا نر ؛ سر فرو میاورم در برابر قامت زنانی که زن بودن را انتخاب کرده اند .

پ ن )
فراموش نکنیم این روز قبل از روز مادر و روز زن روز ولادت حضرت زهرا (س) ست ؛ زنی که با تمام وجود زن بود و زن ماند و جاویدان شد ؛ زن نمونه ؛ مادرجان ؛ میلادت مبارک