گفتن حقیقت چند بار شنیدن دارد ؟ یکبار میگویند فلان فلان ست همه میفهمند ! چه دلیلی دارد باز تکرار شود ؟
زمین گرد است ! این را هر بچه ابتدائی خوانده ای میداند اما هر روز در هر مکانی یکجا به این موضوع اشاره شده ست و هرکس با دیدنش ممکن است با خودش بگوید فهمیدیم دیگر ! هر روز تکرار میکنند زمین گرد است و همه هم فکر میکنند به اینکه زمین گرد است ؛ اما میدانی زمین گرد ست یعنی چه ؟ میخوام بهتر بگویم ؛ زمین گرد است درست اما منظورم دنیاست ؛ دنیا گرد است !!!
حالا ماجرا عوض شد ؛ زمین گرد ست یعنی از هرکجا شروع کنی باز میرسی به جای اولت وقتی یکدورت تمام شد ؛ اما فکر کرده ای دنیا گرد ست یعنی چه ؟ دنیا گرد است یعنی از هر جا شروع کنی باز یکروز به همانجا خواهی رسید
امروز به آب دهان اویزان پیرمردی در اتوبوس میخندی ؛ پس فردا موقع پیری دورت تمام میشود به همین روز دچار میشوی و عده بر تو میخندند ؛ امروز در عشق سواستفاده میکنی و رد میشوی فردا روزی دورت که تمام شد یکنفرهم از تو سواستفاده میکند ؛ چندین سال پیش بدون ریالی پول از شکم مادرت بیرون امدی و چندین سال بعد بدون ریالی پول زیر خاک دفن خواهی شد ؛ امروز چوب سادگی و عاشقی صافت را میخوری ؛ فردا که دورش تمام شد ..... امروز ساده و برای مسائل بی اهمیت نادیده گرفته میشوی و کنار گذاشته میشوی فردا که دورش تمام شد .... امروز دل میشکنی ؛ فردا که دورت تمام شد .... شاید برای همین باشد که برای نگهداشتنش تلاشی نکردم ؛ زمانی که داشت میرفت خوشحال بود که عملش عکس العملی نداشته و شاید به سادگی یک مرد در دلش خندید اما مسیر زندگی گرد است یکروز خودش هم به همین جایی که من بودم خواهد رسید و مزه عملش را حس خواهد کرد ؛ من چرا خودم را به اب و اتش بزنم و بخواهم انتقام بگیرم که باز بعدا یکنفر از من انتقام بگیرد ؛ همین که یقین دارم او هم روزی به همین نقطه که من هستم میرسد ارامم میکند ؛ کار من فقط این ست دعا کنم زمانی که به نقطه شروع رسید و روی خودش اجرا شد بیاد بیاورد که یکروز در همین نقطه چه کار کرده ؛ این بدترین و سنگین ترین انتقام ست که توان برگشت و بازسازی نداشته باشی ؛ که ببینی همان که در این نقطه زمین گیر شد حالا ایستاده و حالا تو زمین گیر شده ای !
دور ها گاهی طولانی ست ؛ طول میکشد تا باز به نقطه شروعش برسد ؛ غمگین مباش ؛ یقین داشته باشد که دنیا گرد است ؛ خواهی نخواهی به مانند عقربه ساعت خواهد گشت و باز به همان نقطه خواهد رسید ؛ آرام باش جانم ‌...