ملک الشعرا یه بیت‌ش اندازه‌ی پنجاه سال تجربه‌ی زندگیه، اونجا که میگه : هرکه را دوست شدم؛ دشمن جان گشت مرا