این مهمه که به خود کفائی برسی ؛ اینکه اولویت اولت خودت باشی ؛ آدم های هنرمند ؛ آدم های درون گرا ؛ آدم های هنری توی خودشون غرق میشن موقع اتود زدن توصیه میکنه هر کس برای خودش موزیک دلخواه تون رو بزارید اتود بزنید ؛ آدم های هنری توی تمام زندگیشون تمام مراحل با موزیک کار میکنن ؛ موقع طرح زدن ؛ موقع جمع و جور کردن ؛ موقع حمام کردن ؛ موقع تفریح کردن و موقع کار کردن ؛ و  ... این یعنی در همه حال خودم مهمم ؛ یعنی بزار در همه حال حتی در مواقع جزئـی هم از کارم لذت ببرم ؛ حتم دارم استاد میخواد از ترم یک به دانشجو هاش آموزش بده و این قدرت رو توی وجودشون تقویت کنه که آهای ! حواست هست ؟ حس خوب و خودت واسه خودت ایجاد کن ! منتظر نباش یکی از راه برسه در دلت رو باز کنه یه مشت حس خوب بریزه توی دلت ! این خوبه چون خودت میشی اولین رفیق و معشوق خودت این خوبه چون وقتی حالت خوبه منت کسی روی سرت نیست که من هستم که حالت خوبه ! این خوبه چون به خود کفائی میرسی خودت میتونی حال دلت رو خوب کنی ! شاید اولین و مهم ترین دلیل باشه که به هنر روی آوردم ؛ برای مثال وقتی حالت خوش نیست وقتی زندگی برات یکنواختی به ارمغان میاره مثل یه دیوونه به خودت میگی پاشو جمع کن بریم شمال ...

پ ن :

لوکیشن ؛ گردنه کدوک ؛ کیلومتر چهار ؛ میون مه

پ ن :

بهانه نیار که من نمیتونم تنها برم مسافرت ! فقط مسافرت نیست برای مثال وقتی حالت خوش نیست وقتی زندگی برات یکنواختی به ارمغان میاره مثل یه دیوونه به خودت میگی پاشو جمع کن بریم پارک ؛ برای مثال وقتی حالت خوش نیست وقتی زندگی برات یکنواختی به ارمغان میاره مثل یه دیوونه به خودت میگی پاشو جمع کن بریم بستنی دبل چاکلت بخوریم ؛ برای مثال وقتی حالت خوش نیست وقتی زندگی برات یکنواختی به ارمغان میاره مثل یه دیوونه به خودت میگی پاشو جمع کن برقصیم یکم و ....