شاید تمامش از باور های کهنه و خاک گرفته قدیمی نشأت میگیرد ؛ شاید خیلی از انتخاب هایمان درگیر غلط بودن باشد غلط بودنی که از باور های تقلیدی قدیمی ها نشات میگیـــرد روزی که هنر را برای تحصیل انتخاب کردم از هر گوشه کناری میشنیدم که مرد را چه به هنر ؟ مرد باید هشت صبح از خانه بزند بیرون و نه شب برگردد ؛ مرد باید کار کند ؛ مرد باید پول بیاورد ؛ مرد باید بمیرد ... دچار قوانین خود ساخته ای بودیم و هستیم که هیچکس نه از آن سود برده نه سود میبرد آنقدر در گوش مرد ها این را خواندند که مرد ها بر این باور شدند که کارشان فقط نان آوری ست ! مرد را چه به احساس ؟ اما از من اگر بپرسی فرق دارد مرد احساسی و مرد با احساس : یک مرد نباید احساسی باشد، که باید با احساس باشد. فرقش چیست؟ احساسی بودن برای نوجوان‌های گزنده‌ از عشق است. همان‌هایی که گوشه‌ی اتاق می‌نشینند و فکر می‌کنند و بی‌خودی اشک می‌ریزند. آن‌هایی که به جان عالم و آدم می‌افتند تا معشوق را در آغوش بگیرند، بی هیچ برنامه‌ای برای ادامه‌ی راه. اما با احساس بودن مردانه است. با احساس بودن قدرتمند است. یعنی کار خودت را بکنی ولی بدانی همان کار را بی‌حضور عشق‌ات نمی‌توانستی انجام بدهی. با احساس بودن یعنی کار کردن و پول به اقتضای مخارج زندگی درآوردن. مشتاق دیدار معشوق برای یک قدم زدن کوتاه شبانه بودن.با احساس بودن یعنی داشتن مردانه ها در کنار احساس با احساس بودن یعنی اعتدال داشتن ؛ نه باید آنقدر بی ذوق بود که فلسفه وجودیت بشود کار کردن و پول آوردن مثل یک ماشین مکانیکی ؛ نه باید آنقدر درگیر احساس بود که اگر معشوقه ات نگاهش چپ چپ شد موهایت را بلند کنی و همدمت بشود دود و تارک دنیا شوی ؛ مرد با احساس بودن یعنی باید بودنت همیشه طعمی تازه به زندگی‌اش دهد. مرد با احساس بودن یعنی زیبایی هایش را که کسی کمتر به آنها توجه میکند را توجه کنی و یادآوری اش کنی که آی فلانی حواسم هست به وقتی دندان‌های سفیدت از لای لبخندی قرمز بیرون می‌زند ؛ شاید مشکل از باور آدمها باشدکه آرام دل و خوشبخت بودن را در دسته های صد برگی تراول میدانند ؛ اما مرد های هنر هیچوقت میلیونر های جهان نبودند ؛ مرد های احساس برای چیزی زندگی میکنند که بعد از مرگشان هم باقی بماند ؛ ثروت و ارث بعد از مرگ یکروز تمام میشود ؛ اما لذت های ساده ؛ حس های ساده ؛ احساس های ساده هیچوقت فراموش نمیشوند ؛ موجودی کارت فرد که صفر شود تمام میراثش رفته ؛ اما هیچوقت خاطرات از بین نخواهند رفت ؛ هیچکس نمیتواند قدم زدن های شبانه را فراموش کند ؛ هیچکس نمیتواند بوی عطر ها را فراموش کند هیچکس نمیتواند نوع نگاه ؛ نوع تلفظ س دوستت دارم را فراموش کند ؛ مرد های احساس در پی این اند که از  خود چیزی بجای بگذارند مردان احساس در پی جاودانگی اند 

 

پ ن

نه مونث های احساس مثل مونث های دیگرند نه مذکر های احساس مثل مذکر های دیگر ؛ خوشبختی تان را بشناسید در پی رفاه مالی و زندگی های آنچنانی هستید ؟ سراغ احساس ها نروید چون هیچوقت ظرف خوشبختی تان لبریز نخواهدشد اما اگر در خوشبختی تان در گرو احساس و زیبایی ست بیایید این آدم های احساس شاید ظرف مادیت را برایتان لبریز نکنند اما از عشق و احساس و حس خوب و جاودانگی لبریز خواهید بود