باید یادبگیری که سنگین ترین ضربه ها را از نزدیک ترین اشخاص زندگی ات می خوری. باید یادبگیری که هر دستی روی سرت دست نوازش نیست تا ناغافل تو سری خور بار نیایی. باید یاد بگیری که همیشه منفعتی داشته باشی تا فراموش نشوی. آدمک ها از چیزهایی که به نفعشان نباشد دل می کنند. باید یادبگیری نقاب بازی آدمک ها را. آنها که با زبان تأییدت می کنند و در دل لیچار بارت می کنند. بفهم که دل و زبان این آدمک ها همیشه یکی نیست. گول چشم های زیبا را نخور سعی کن هجی کردن لحن نگاه ها را یاد بگیری. یادبگیر تلخ باشی، کم باشی، سگ باشی تا دلشان را نزنی، تکراری نشوی و خر فرض نشوی. دلت برای خودت بسوزد نه برای گرگی که لباس بره می پوشد. باور کن همیشه دستانی که دور گردنت حلقه می شود از عشق نیست و بوسه را به دنبال ندارد.. باید یاد بگیری که این دست ها بوی طناب دار می دهند و طعم یک مرگ تدریجی. یادبگیر که با هیچ کس رو بازی نکنی، زیادی صادق هم نباش. آدمک ها با فکرهای مسموم شان قضاوتت می کنند نه آن طور که هستی. بدبخت نباش! لااقل سیاست شان را یاد بگیر تا با پنبه سرت را نبرند. به سیگارت اعتماد کن که صادقانه عامل سرطان بودنش را اعتراف می کند اما به دوستت دارم های کسی که رنگ عوض می کند اعتماد نکن، فقط پوزخند بزن. یادبگیر همه ی حرف هایی را که به تو می زند باور نکنی. حقیقت چیزهایی است که از تو به عزیزانش می گوید وقتی که تو را به آشغال ترین  و پست ترین چیزها تشبیه می کند.. یادبگیر که آدمک ها افکار حقیقی شان را فقط هنگام عصبانیت و لا به لای شوخی هایشان به زبان می آورند.باید یادبگیری همیشه به احترام رفاقت سکوت نکنی. بی اعصاب باش.. بداخلاق باش..وحشی و بی احساس باش اما احمق نباش. نجیب نباش. اسب هم حیوان نجیبی است..! شک نکن آدمک ها رامت که کنند سوارت می شوند. باید یادبگیری که آدمک ها هم تو زرد از آب در می آیند و از این موضوع شوکه نشوی. توی دنیای آدمک هایت همه چیز ممکن است.مثل این آدمک ها نباش. برای خودت میگویم ؛ نمیخواهم یک جا تمام دنیا آوار شود روی سرت ! میفهمی ؟