ببین مسافرت های تنهایی لازمه ! ما ها فراموش کاریم ؛ فراموش میکنیم زندگیمون هیچ ربطی به دیگران نداره ؛ اینکه چیکارمیکنیم چه جوری زندگی میکنیم چی میخوریم چی میپوشیم چی گوش میدیم و... مسافرت که تنها میری با شلوارک و رکابی و دمپایی هیچکس نیست بگه آقا چرا ؟ به کسی مربوط نیست ؛ چیپس و پفک میگیری ده تا هیچکس نیست بگه بسه ! پفک میخوری میره پشت لثه هات بدون اینکه نگران باشی کسی میبینه انگشت میندازی در میاری آب رو میری بالا ؛ پاکت پاکت سیگار میکشی هیچکس نیست بگه اقا نکش ! این یاداوری میکنه زندگی تو فقط بخودت مربوطه و بس ،.. باید اولویتت خودت باشی ؛ تا صبح بیداری سیگار ماتحت به ما تحت اینهاش مهم نیست مهم اینه یاداوری شه بهت زندگی تو بخودت مربوطه و بس ! ادما باید هر چند یوقتی خودشون باشن و خودشونتا یادشون بیاد زندگیشون فقط بخودشون مربوطه ! سفر تنهایی خوبه ادم که خودش باشه خوبه ؛ هیچ چیزی مهم تر از خودت نیست ؛ میفهمی ؟ نیست ؟ رفت ؟ قبول نمیکنه باشه ؟ قبول نمیکنه کنارت باشه ؟ غرورت رو شکست قبول نکرد ؟ همون کسایی هم که کنارت بودن نیستن ؟ رفتن ؟ خب قربون شکل ماهت بشم چرا انقدر خودخوری میکنی ؟ نه تو مشکل نداری ؛ ببین خوب گوش بده ببین چی میگم ؛ زندگی همه مون از یک خط صاف شروع میشه ؛ همه آدم ها بالا پایین دارن ؛ همه آدم ها یه دره عمیق تو خط زندگیشون دارن ؛ یه دره که همه تجربه اش میکنن ؛یکی تو هجده سالگی یکی تو شصت سالگی میدونی ؟ آدم که به ته دره میرسه همه چیزش رو از دست میده ؛ زیبایی چهره ؛ زیبایی هیکل ؛ پول تو جیب ؛ رفیق ؛ دوست ؛ خانواده ؛ موقعیت ؛ شغل ؛ و ... میشه صفره صفره صفر ؛ اون روز هرکس کنارته ترکت میکنه ؛ رفیق هـــات همه اون روز ترجیح میدن تو مشکلات شخصیت دخالت نکنن درباطن به حریم شخصیت احترام میزارن اما در واقع خاصیتت رو براشون از دست دادی ؛ هیچکس حوصله گیروگرفتاری تو رو نداره ؛ همه الان درگیرزندگی خودشونـن ؛ اون روز هرکس رو که دوست داری حــتــــی وقتی جرأت میکنی و بهش میگی که دلبر جان دوستت دارم ؛ جــــوابِ دوست داشتن و درخواست برای موندن کنارت رو با مِرسی ؛ فعلا نـــه و انواع و اقسام جواب های از سر باز کن خواهی گرفت ؛ اون روزنه پول داری ته جیبت نه کسی رو کنارت داری ؛ نه ... بواسطه همین ها هم جایگاهی در نظر کسی نخواهی داشت ؛ هیچ ایرادی نداره ؛اون روز وظیفه تو اینه که عاشق خودت باشی ؛ بزار هرکس میخواد بـــــره بره ؛ هرکس میخواد نباشه ؛ نباشه ؛ هرکس ازت خوشش نمیاد ؛ نیاد هیکل و چهره و کل وجودت دیگران رو آزار میده ؟ بزار بده ؛ اما ایــن رو بدون که باید عاشق خودت باشی ؛ اگر عاشق خودت باشی باروی خوش همه رو بدرقه میکنی ؛ به تنهایی شروع میکنی از دیواره ی دره زندگیت بالا رفتن ؛ بزار هیچکس نباشه ؛ اگر افتادی خجالت نکش باز از نو شروع کن برو بالا ؛اونقدری تلاش کن که از این دره بیای بیرون وقتی آدم از دره زندگیش میاد بیرون ؛ موفقیت ها شروع میشه ؛درامد خوب ؛ هیکل قشنگ ؛ چهره زیباتر ؛ امید بیشتر ؛ و .....اما ؛ اما اون روز این توئی که برای بودن یا نبودن کسی کنارت تصمیم خواهی گرفت ؛ این توئی که تصمیم میگیری به آدم ها اجازه بدی تو رو رفیق خودشون بدونند یا نه ؛ اونوقت این توئی که ارزش پیدا میکنی ؛ ایـــن توئی که واسه دیدنت باید از قبل باهات هماهنگ کنن و این توئی کـــه حالا همون آدم هایی که روزی ترکت کرده بودند پیام میدن بهت که ای بیمعرفت کجایی ؟ که معشوقه قدیمیت پیام میده هنوزم دوسـم داری ؟  اون روز روزیه که ارزش پیدا میکنی ؛ میدونی چرا ؟  چون تو قهرمان شدی ؛ قهرمان زندگی خودت شدی ؛ چون اونقدرشهامت و جرأت داشتی که پشت کردی به هرکس و ناکسی و راه خودت رو ادامه دادی ؛ تنها ؛ حالا لذت ببر ؛ مغرور باش ؛ یکــم بخودت اهمیت بده ؛ رفیق هایی که رفتند ؛ معشوقه ای که بودن باتو رو قبول نکرد ؛ و ... هیچکدوم لیاقت بودن کنار تورو ندارن ؛ اون روز که کسی لیاقت بودن کنارت رو داره که از قعر دره پابه پات شکســت خورد پا به پات سختی کشید ؛ پا به پات اومد بالا ؛ همون کس کــــه حتی وقتی خودت بهش گفتی نباش ؛ نمیخوام باشی ؛ اما نرفت ؛ بودن کنار تو لیاقت اون فرده که کنارت بوده ؛ اگر اون روز هم تنها بودی و کسی کنارت نبود هم باکسی باش که دره زندگیش روتجربه کرده باشه ؛ میدونی؟ تو اونقدری الان ارزش و عیارت بالاست نباید با هر کسی جفت باشی ؛ نباید اونقدر بی اراده باشی که هرکسی بتونه کنارت باشه ؛ نباید اونقدر اعتماد بنفست اونقدر پایین باشه که هرکسی رو بپذیری ! تو وظیفت اینه تنها که شدی نترسی ؛ خودت رو نبازی

پ ن

اونقدری خوب باش که یکروز از همه کسانی که ترکت کردند از همه کسانی که قبولت نکردن تشکر کنی و بدرقه شون کنی به سمت همونجایی که وقتی تنها بودی رفتن برن !