نروید ؛ داخلش نروید ؛ اگر هنوز جویبار های احساس دردرونتان جاری ست نروید داخل ارتباط ؛ ارتباط برای آدم های حساس مثل سم میماند  ؛ اگر وارد ارتباط شوید و شخص مقابل تان حساس نباشد مجبور میشوید به سرعت رابطه را ترک کنید ؛ البته نه حساسِ بیخود ؛ حساس ! مثلا اگر مثل من از جمع و میهمانی های شلوغ فراری هستید و بعد از یکساعت در جمع بودن حالتان بهم میخورد اما میتوانید ساعت ها که هیچ حتی روزهای متوالی در خلوت دونفره تان خوش باشید یعنی شما شخص حساسی هستید ؛ اگر بجای صحبت در مورد مسائل جنسی میتوانید ساعت ها زل بزنید به رگ سبز روی پایش و مدام لذت ببرید یعنی شما شخص حساسی هستید اگر برایتان بوی دست هایش آرام بخش ست و بوی زیر مچش را به بوی اندام جنسی اش ترجیح میدهید شما حساسید ؛ اگر برایتان مهم ست که هر چند ساعت یکبار حالش را بپرسید و بدانید که چه لباسی پوشیده و در کجا دارد چه کار میکند شما مریض نیستید فقط حساسید ؛ اگر برایتان دغدغه ست که بدانید طرفتان در عادت ماهانه به سر میبرد که به او گیر ندهید و مدام سوال میپرسید که عادت شده ای ؟ حساسید ؛ اگر برایتان جالب ست که بدانید عکس پس زمینه گوشی اش چیست شما حساسید اگر  عکسش را مدام هفته به هفته از لاک اسکرین کوشی تان بر نمیدارید حساسید ؛ اگر برایتان مهم ست طرفتان در شغل اش امروز درگیری داشته خسته ت یا نه که به او گیر ندهید حساسید ؛ من حساسم ؛ فکر میکنم بعضی از این دخترهای مردم اینقدر الهه وار خلق شده اند که هر جنبنده ای را تحت تاثیر قرار میدهندحتی مرده را زنده میکنند. زنده را مرده میکنند. خلاصه همان ها که کشته مرده میدهندحتی نظرشان هم مسیحایی ست. چه برسد به دمشان .منظورم همان هایی ست که کافه بازند. طراح لباسند ؛ ریز بینند ؛ همان ها که بعد نوشیدنی شان روژ میزنند. همان ها که روژ زدنشان هم مختص خودشان است.همان ها که انگشتان کشیده شان احتمالا نشانه پیانیست بودنشان استبازی مکس پین را یادتان است؟ همان که موقع شیرجه زدن در صحنه های اکشن دکمه ای داشت که زمان را کشدار میکرد و آرام میکرد. زمان را کند میکردهمان ها که ته روژشان احتمالا دکمه ای دارند که موقع نقاشی آدم را رام میکند. زمان را کند میکندهمان ها که عطرشان بوی تمام عطرها و سیگارهای کافه را تحقیر میکندهمان ها که با برخورد لبشان با فیلتر سیگار اثر هنری درست میکنندهمان ها که میشود از رویشان عروسک ساخت. از همان عروسک هایی که هیچ بچه ای حق بازی کردن با آن ها را ندارد. همان هایی که شاید هدف از خلقتشان جلوه ی زیبایی نیست. احتمالا مظهر دست نیافتنی بودن اند. همان ها که دل میبرند. همان ها که دل میسوزانند. همان دست نیافتنی هایی که با زیر چشمی ها و نشانه ها و کنایه ها ظاهرا دست یافتنی تر از آنچه فکر میکنیم به نظر میرسند. همان هایی که برای همه مان پیش آمده که ببینیم و بخواهیم و برسیم و باشیم اما چشم بسته ایم و  نخواسته ایم و گذاشته ایم و گذشته ایم و رفته ایم :  اگر حساس هستی فقط با آدم ها دوستی کن. اگر حساس هستی خودت را تبدیل به بازجو و بازجویی شونده نکن، چون بعد از مدت کمی همه چیز بی معنی می شود. لوس و بی نمک مثل هندوانه ی سفید. حالا تو هی بیا بگو پیدا میشود کسی که حساس باشد ؛ اما من میگویم برای هرکس حساس باشی دقیقا همانکس رویت حساس نیست پس یهتر است از دور داشته باشی اش و نزدیک نشوی ؛ بنشینی و مدام دنبال پست ها و استوری هایش باشی مگر اثری از پا و دستش باشد و رگ هایش معلوم باشد اسکرین شات بگیری و مدام ذوق کنی!