نیستم از اون دست آدم هایی که بخودشون اجازه میدن راجب هرچیزی اظهارنظرکنندوقضاوت کنند و حکم بدن ؛ اما راجب این موضوع هرچقدر فکر کردم نشد ننویسم ؛ آتنا یک دختر هفت ساله مثل مابقی دخترها بود ؛ مادر و پدر برای عروس کردن آتنا برنامه ریزی کردند ؛ آتنا هم مثل مابقی دخترها شب کنار خانواده شیرین زبونی میکرد ؛ دل پدرش رو میبرد ؛ آتنا هم شاید یکبار؛ اصلا همون یکبار بادیدن لباس عروس ؛ اصلا نه خود عروس ؛ با دیدن لباس عروس توی ذهنش مرور کرده بود ؛ یعنی منم یه روزی لباس سفید تنم میکنم ؟! ؛ آتنا دختر بود و به جرم دختر بودن چنین سرانجامی باید نصیبش میشد ؛ شاید راست میگفت پوران درخشنده ؛ هیس ! دختر ها فریاد نمیزنند ؛ دختر ها باید بمیرند ! آتنا هم میتونست مثل خیلی از دخترها اینستاگرام داشته باشه عکس هاش رو منتشر کنه فالوور جمع کنه ؛ حالا اینستاگرام کلا رنگ و بوی آتنا گرفته ؛ کلیپ های آتنا بالای ده هزار ویو ولایک میخوره اما نه در صفحه شخصیش ؛ توصفحه مردم ؛ بازعنوان ؛ بمیرم ؛ آخی ؛ و .... کاش ساده از این ماجرا عبور نکنیم ؛ کاش فراموش نکنیم اینجا پراز امثال شوهر عمه ی آتنا ست ؛ صحیح ؛ گرسنگان شهوت باید کنترل شن ؛ صحیح ؛ گرسنگان شهوت باید به بدترین روش محاکمه شن ؛ اما طبیعت گرگ دریدنه ؛ کاش ماجرای آتنا مرد هامون رو بیدار کنه که متوجه شن وظیفه شون حفظ نوامیسشون هست ؛ کاش دنیا فراموش نکنه ؛ توی مرد ها پر شده از جنس نر که مرد نیست ؛ حالا هر فکری میخوان بکنن ؛ زن ذلیل ؛ تک بعدی ؛ اُمُل یا ... با اتفاقاتی که هر روز توی مملکت رخ میده ؛ هر روز به اعتقاد خودم ایمان میارم که باید شیش دنگ حواسم به ناموسم باشه ؛ باید وقتی رسید خبر بده ؛ باید مواقع بیرون رفتن من رو در جریان بزاره ؛ کاش همونطور که مرد ها باید بفهمند که مراقبت از نوامیس شون وظیفه شونه ؛ زن ها هم درک کنند پیگیری مردشون دلیل بر محدودیت نیست ؛ شاید بعضی ها درک کنند چک کردن مداوم و پیگیری احوال نوامیس از دوست داشتن زیاده نه از بیماری روانی ! آتنا تموم شد ؛ رفت ؛ تا چند سال سالگرد هم خواهندگرفت شاید کمپین ای هم تاسیس کنند مبنی بر آتنا تنها نیست و... اما کاش مرد ها و زن هامون درس بگیرند از این اتفاقات! هیچوقت نگیم نه ! این اتفاقات مال ما نیست مال بقیه ست ؛ آتنا هم یکی بود مثل ما ؛ شاید شب پیش از به قتل رسیدنش هیچوقت فکر نمیکرد سرانجامش این چنین شود ؛ و سخن پایانی با آتنا ؛ آتناجان ؛ خواهر گلم ناراحت ام ؛ از انتهای وجود ناراحتم که به این شکل رفتی؛ اما خوشحالم ؛ خوشحالم که از بین این جماعت رفتی ؛ حداقل زیر خاک دست این آدم های بدتر از حیوان بهت نخواهد رسید آزاد شدی راحت شدی ؛ روحت شاد 

پ ن یک

یک زن عاقل در جواب رسیدی خبر بده ؛ خواستی بیرون بری بگو باهات بیام نمیگه بمن گیر نده محدودم نکن ؛ یک زن عاقل در جواب چنین حرف ها و جملاتی یک جمله میگوید ؛ من هم دوستت دارم دیوانه ....