همینجوری همیشه بطور یکنواخت مهارت دارم گند بزنم به تمام ارتباطی که با کسی دارم ؛ هنر است دیگر ! و من یک هنرمندم که هنرم گند زدن به زندگی خودم و شخصی که دوستش دارم هست به شکل صد در صد تضمینی و بدون بازگشت ؛ فی الواقع به وجهی من میتوانم گند بزنم که دیگر راه برگشتی وجود نداشته باشد ؛ به جایی برسانم ماجرا را که نه راهی برای پیش داشته باشد نه راهی برای پس ؛ این هنرم را زمانی کشف کردم که کسی را دوست داشتم میدانی ؟ دوست داشتن قوائد بسیاری دارد و مهم ترین قائده ی دوست داشتن اعتدال ست ؛ اعتدال در دوست داشتن ؛ اعتدال درتوجه اعتدال در پیگیری ؛ اعتدال در ابراز علاقه ؛ اعتدال در همه چیز خوب ست و من همان هنرمندم که هنرم نداشتن اعتدال ست میتوانم بعنوان نمونه به مسائلی اشاره کنم ؛ هیچ دلیلی ندارد اولین کلامت در اول روز دوستت دارم باشد ؛ دلیلی ندارد آخرین کلام روزت تا همیشه میخواهمت باشم ؛ چرا ظرف دوست داشتن را آنقدر انسان لبریزکند که دیگر جای اضافه کردن نداشته باشد ؟ که زمانی که تصمیم به اضافه کردن مقداری دوستت دارم مینمایی آنقدر از قبل ظرفیت را تکمیل کرده باشی که دیگر جایی برای اضافه کردن نداشته باشد و سرریز شود و هدر رود ؟ زمانی که ظرفیت را تا ناموس پُر مینمایی و فرد مورد نظر سیراب میشود طبیعی ست از یکجا به بعد به دریافت بیشتر جواب رد بدهد و نخواهد ؛ یا در جایی دیگر هیچ دلیلی ندارد آخرین ساعت آنلاین بودن او را چک کنید تا مبادا بی خوابی های شبانه از سر مساله ای به او روی آورده باشد و او به شما نگفته باشد ؛ هیچ دلیلی ندارد هر زمان که آخرین انلاین اش به نیمه شب خلاصه شود روز بعد مدام از او بپرسید جانا مشکلی داری ؟ جانانم مساله ای هست که فکرت را مشغول میکند ؟ هیچکس مثل ما نیســـت که دوست داشته باشد فردش تمام هوش و حواسش بما باشد که بداند که حواسش باشد اگر دیر خوابیدیم یا نتوانستیم سرشب باخیال راحت سرمان را زمین بگذاریم شاید مساله ای داریم ؛ گاها این حساسیت بیش از اندازه به مرزهای شخصی فرد تجاوز میکند و حس محدودیت میکند که چرامرا محدود میکند و مدام حواسش بمن ست ؟ اصلا چه معنی دارد وقتی طرفتان حرف نمیزند و در خودش پیچ میشود دوستان و آشنایانش را از لیست مخاطبانش پیدا کنید و مخفیانه ارتباط بگیرید و از همه بپرسید جانان من مشکلی دارد ؟ جان من بشما چیزی نگفته ؟ آن زمان حس میکند به خط قرمز هایش احترام نگذاشتید ؛ یا در جایی دیگر چه معنی میدهد از ساعت شش صبح که بیدار میشوید تا زمانی که میخوابید با فرد محترمِ مورد نظر در ارتباط باشید و هر لحظه جویای احوالش باشید ؛ که اگر یک یا دو ساعت از او بیخبر ماندید با پیام و تماس به سمت اس بروید که جانا چیزی شده که سکوت کردی ؟ من یک هنرمندم که کارم گند زدن ست که نمیتوانم اعتدال داشته باشم که نمیتوانم طرفم را به حال خودش بگذارم ؛ من یک گند زن معروفم که تمام احوالات طرف ام برایم مهم ست ؛ که فی الحال چه دست پست هایی را لایک میکند ؟ برای کدام پست ها نظر میگذارد چه نظری میگذارد ؟ من یک گند زن معروف ام که ... اصلا روی حرف های یک گند زن نباید حساب کرد ؛ یک گند زن میگوید که بی تفاوت ست میگوید که برایش مهم نیست اما دروغ میگوید اما حتی لحظه ای سکوت طرف هم برایش مهم ست ؛ یک گند زن همیشه حری هایش برعکس ست و کم پیش میاید که درک شود مثال من همیشه حرف هایم برعکس ست ممکن ست در حرف هایم ناگهان بگویم ازت متنفرم توله در اصل یعنی عاشقتم من از هرکسی متنفر نمیشوم من هرکسی که برام عزیزباشد بهش میگویم ازش متنفرم یا اگربگم دوست دارم دروغ گفتم میدونی چرا؟چون من هیچوقت زارت نمیگویم دوست دارم یکهو برمیدارم میگویم ببین من ازت متنفرم ؛ خب ؟؟ هروقت با این غلظت گفتم یعنی بداند که دوستش دارم ؛ اصلا نمیفهمم چرا نباید به رویش بیاورم که به او وابسته ام ؟ طبیعی ست که هرکس از وابستگی و پایبند به یکنفر بودن فراری باشد و آزادی بخواهد ؛ چه معنی دارد از وابستگی بمیرم اما به روی خودم نیاورم که جانا وابسته ات هستم بمان هرکسی نمیفهمد که یک آدم گندزن وقتی دلتنگ میشود دیگر مثل آدم رفتار نمیکند ؛ و دوای برگشت به شرایط عادی اش دقایقی دیدار ست ؛ یک دیدار ساده ؛ من یک آدم گند زنم که خیلی وقت هاپیش من خوش نمیگذرد میدانی چرا؟چون من دوست دارم بنشینم لب رودخانه برایش بخوانم و او در سکوت گوش بدهد وچیزی نگوید چون چیزی بگوید عصبی میشوم میبینی؟من یک ادم افسرده ام که حتی حوصله حرف هم ندارم میدانی ؟  داخل من یه پیرمرد تنها افسرده زندگی میکند که اگه من را بخواهد باید اخلاق های خاص مراهم  تحمل کند من یک آدم گند زنم که در دوست داشتن تعادل ندارم و همین باعث میشود که دوری از آدم هایی که دوستشان دارم را به ارتباط باآنها ترجیح بدهم که هرچند کم ؛ اما بمانند ! 

پ ن یک)

+ یه چیز بگم؟

- بگو

+ خیلی وقتا لجم میگیره ازتاما خیلی عاشقتم!

یعنی تو تنها لجدرارِ این جهان هستی که من میتونستم عاشقش بشم.