مربی کی بودی شما ؟! دختر جان دنیارو تو میسازی میدونستی ؟ همین تو ظریف و حساس، همین تو به ظاهر ضعیف اما قوی باطن نیاز به تعجب نیست چون حقیقت داره فقط باور میخواد و کافیه فیتیله ی احساس رو بدی بالا، یعنی مراقب باشی مهربونیت افت نکنه یعنی دلت ذره ای رسوب کینه به خودش نگیره یعنی مراقبت از احساست رو بیشتر کنی تو جایگاه دوست ؛ جایگاه شیرنی خورده ی طرف ؛ جایگاه نامزد و یا همسر یک مرد اگر هستی قبل از هر چیز خیلی ساده دوسش داشته باش نیاز نیست مثل آلارم موبایل بهش یاد آوری کنی و وقتای دلتنگی جملات احساسی بگین! مهربون، هر روز اگر نشد یه روز درمیون سعی کن بهش افتخار کنی، اینو دوس داشتی جار بزن! سخته؟؟ نتونستی با نگاهت بهش بفهمون، فقط نگاه! با این کار اون قهرمان زندگیت میشه و همیشه برات مدالی از عشق و امنیت و آرامش میاره که تا آخر عمر از داشتنش لذت میبری و به راحتی ام تقدیمش نمیکنی! حتما میدونی که هر قهرمانی یه مربیه خوب داشته و تو مربی های دوس داشتنی و سازنده ی مردهای بزرگ دنیا هستی پس فقط خودت باش و ذات قشنگت رو اجراییت ببخش اونم به صورت علنی! بعد از این بشین و تغییر زیبای دنیارو ببین، قشنگیه دنیات حق توئه، کمترین سهم توئه لذت ببر