از هر آدم عاقل و غیر عاقلی که بپرسید میگوید وابستگی چیز ِ مزخرفی است!موردش هم فرق نمیکند. وابستگی به یک شهر خاص ، به یک خانه ی خاص ، به یک ماشین خاص ، به یک گوشی ِ خاص ، به یک منصب ِ خاص چمیدانم اصلا وابستگی به شکلات!! فرقی نمیکند! بدترین نوع وابستگی هم خب مسلما وابستگی به یک آدم ِ خاص و یک رابطه ی خاص است! حالا میخواهد آن آدم ، مادرت باشد ، همسرت باشد ، دوستت باشد ، عشقت باشد ، استادت باشد یا مثلا همکلاسی ات باشد!! اصلا هم به رابطه ی تو با آن آدم مربوط نمیشود ها ! لزومی ندارد که با او حرف بزنی مثلا گاهی آدمیزاد به حضور یک نفر وابسته میشود . همین که او باشد و بدانی که هست. بدانی که در این ساعت میرود فلان جا و فلان کار را میکند. وابسته شوی به همین بودنش... ااینها مزخرف است! همینکه اگر روزی دیگر نبود و دیگر خواست که نباشد خودت را به آب و آتش بزنی وابستگی چیز مزخرفی است. اصلا بنظر من آدمیزاد باید هروقت حس کرد که از وجود یک چیز یا یک آدم دارد بیشتر از حد مجاز لذت میبرد و هی دوست دارد که این وجود تکرار شود ، خودش عین ِ بچه ی آدم برود و یک مدت آن چیز یا آن آدم را هرطور شده از خود دریغ کند. بله باید این کار را کرد که عادت کرد به نبودنش. باید قبل از اینکه خود آن چیز یا آدم از دستت خارج شود ، این از دست دادن را به طور داوطلبانه تمرین کرد که بعدا با خودت نگویی "تازه بهش عادت کرده بودم ! خیلی یهووویی از دستش دادمنباید اجازه داد که وابستگی نامش بشود عادت...