غمباد !؟ هیچوقت نشونه ی مشخص و علنی ای نداشت ؛ هیچوقت به عنوان یک بیماری شناخته نشد ؛ هیچوقت مقاله ای برای دلایل بوجود اومدن غمباد نوشته نشد ؛ چرا شکستن دل هیچوقت بعنوان جُرم شناخته نشد ؟ چرا برای هیچ دادگاهی شکست دل دلیل محکمه پسندی نیست ؟! چرا نمیشه شکستن دل رو پیگیری کرد ؟! نمیفهمند؟ نمیفهمند که همین دل شکستن ؛ ارضا نشدن روح ؛ دلیلی از دلایل بوجود اومدن غمباده ؟! مخصوصا برای زن ؛ آخ آخ همین زن ؛ هیچ وقت هیچکس نفهمید نود و نه درصد غمباد مرد ها زیر سر همین زن های گرامی ست ؛ همین زن های بی وفا ؛ بگذریم از هرده زن ای که به مرکز مشاوره مراجعه می کنند،نه نفر دچار غمباد و بغض ِ درونی هستند و اگر کمی سربه‌سرشون بذارید چشم‌هاشون پر از اشک می‌شه و کافیه که اعتماد کنه اونوقت سفره دلش رو برات باز میکنه و میبینی به به ! چه سفره رنگارنگ ای ؛ بغض ؛ عدم درک ؛ عدم دریافت محبت و و و و ! از هر ده زن ، هفت نفر عصبانی هستند و آماده‌ی پرخاشگری! غمباد ! غمباد غم‌هایی ست که روی هم انباشته میشه هیچوقت به زبون نمیاد و طرح مساله نمیشه ! انواع قرص و داروی شیمیایی می‌خورند و در نهایت، چرا جوابی نمی‌گیرن ؟ گوش کردن به زن چقدر سخته ؟! جلب اعتماد یک زن چقدر سخته ؟ چرا همیشه منتظر هستن یکی از راه برسد بغض‌ هاشون رو بشکنه و اشکشون رو پاک کنه !؟ تکیه گاه بودن به این زیبایی انقدرسخته ؟ گریه کردن خیلی خوبه امّا از من به شما خانوم محترم مورد نظر نصیحت منتظر کسی نباش ؛ بود اما نیست ؛ فکرش هم نکن که گاهی خود آدم میخاد که غمباد بگیره منتظر نباش چون اگر وفت داشتی کنارت میموندم که کارشما به اینجا نمیرسید!!!بغض داری گریه کن وقتی خالی شدی؛ بخند درست غذا بخور، مطالعه کن، ورزش کن، منتظر قضاوت نباش، عشق بورز و مهربان باش زندگیت شیرین خواهد شد! به إندازه وسعت مالی خود و خانواده ات شادی و مهربانی را برنامه ریزی کن ! مهم نیست النگو در دست داری یا نه، وقتی معاینه چک آپِ سالیانه انجام نمی دهی، مهم نیست خونه چند اتاق خوابه داری وقتی دندانِ خراب داری و أضافه وزن ! مهم نیست جهیزیه و سیسمونی دخترت چگونه است وقتی دو تا سفرِ بی دغدغه با شوهرت و بچه هات نرفتی و یک عالمه خاطره نساختی مهم نیست بچه هات چه مدرکی دارند وقتی هنوز روحیه حسادت و رقابت با بقیه مردم آرامشِت رو از گرفته و شب دیر می خوابی و عصبی هستی ؛ حتی مهم نیست که غرور مردی رو توی دوران جوونیت شکستی ؛ زندگیت رو بکن و فکرش هم نکن که غمباد های رسوب شده ی وسط گلوت کار دنیاست هیچوقت هیچکس نخواهد فهمید غمباد های زندگیت بخاطر چی و از یادآوری چی هست ؛ دلیل بیار خوشبختانه خوب باور میکنند اطرافیانت مثلا بگو شوهرم تولدم رو یادش نبود ؛ یا مثلا بگو شوهرم در بچه داری کمکم نمیکنه ؛ اونا که نمیدونن به گِرد بودن زمین ایمان پیدا کردی ؛ اونها که نمیدونن تو جوونیت با سرعت از کجا رد شدی و حالا باز رسیدی همونجازن باش و زنانگی کن ؛ قول میدم هیچکس نفهمه رفتی دور هات رو زدی باز به من برگشتی!