اون لحظه که نفس میره پایین ، دیگه بالا نمیاد برای هرکس یک مزه ای داره بعضی ها میترسند بعضی ها فراری ان و بعضی ها مثل من براشون بهترین لحظه ست ، لحظه بیرون رفتن روح از بدنم رو دوست دارم چون مقدمه جدایی از دنیاست ، مقدمه دوری از آدم های دو روی دنیاست چون مقدمه آرامش محضه ، جون دادنم رو دوست دارم چون از اون به بعد نیستم که رو حساب معرفت خودم برم دیدن این و اون از اون لحظه دیدنم واسه خیلیا میشه آرزو ، سرد شدن بدنم رو دوست دارم سرد شدنم رو دوست دارم چون دیگه دست خودم نیست برای اولین باره سرد میشم و گرمام و محبت هام دل کسی رو نمیزنه کسی رو کلافه نمیکنه ، سرتاپا مشکی پوشیدن اطرافیام رو دوست دارم چون اولین باره که میبینم واسه من تیپ زدن ، اشک ریختن هاشون بغض هاشون رو دوست دارم چکه چکه کردن اشک هاشون رو دوست دارم ببینم چون اولین و آخرین باریه که برام اشک میریزن ، چون تو زندگیم واسه تک تک اطرافیام بغض کردم گریه کردم اشک ریختم حالا نوبت اون هاست ، داد زدنشون اگر داد بزنند التماس کردنشون رو اگر التماس کنند بی تابیشون رو اگر بی تابی کنند همه رو دوست دارم چون اون لحظه اختیارم دست خودم نیست که بغض تو گلوشون ببینم قربون صدقشون برم از دلشون در بیارم نزارم بی تابی کنند چون اولین باره هر عملی و داد وبیدادی کنند در جواب فقط یک جمله میشنوند :: به عزت و شرف لااله الا الله :: آخ آخ کاش اونجا دردشون بیاد که جواب اینهمه بی تابیشون فقط یک لااله الا الله میشه دردشون که بیاد یادشون میاد روزایی که داد و هوار کردم التماس کردم حرف زدم همه شون گفتند درست میشه ! رفتن ام رو زیر خاک دوست دارم چون دیگه قرار نیست حرفاشون رو بشنوم قول و قراراشون دو رویی هاشون رو ببینم سنگ قبرمو دوست دارم چون اولین ای هست که پشت بمن میکنه و رو به اونها ، مسدود میکنه ارتباط من و اونها رو ، اولین ای هست که منو تو دلش جا داد جلوی همه شون بدون یک ذره احساسات وایمیسته هی محکم میزننش اشکاشون میریزه روش اما کمر خم نمیکنه خم به چهره نمیاره همونطور سنگ میمونه ! اون موقع حتما خواهند فهمید که وقتی گفتند چه مرگته گفتم تنها مشکلم اینه که دلم سنگ نیست یعنی چی ! چون اون روز اولین روزیه که واسه من کاری میکنن و من از همیشه سرد سردترم !از همه شون بیزارم ! همه !