احتمالـا آخر شب شده مادر پدرت و خواهرات که خب رفتن مسافرت ، الان خونه داداشت ای ، احتمالا ابرو های پهن و کشیده ت رو مدام بالا پایین میکنی و پست های اینستاگرامو رصد میکنی ، میشه دو دقیقه اون گوشیت رو بزاری کنار ؟! چرا اینجوری نگاه میکنی ؟!!!!!عه کجا میری ؟! بیا زود رنج ام که هستی نمیشه گفت بالای چشمـت ابروعه ، ببین دختر جون من چیز زیادی ازت نمیدونم ولی لذت میبرم وقتی نگاهت میکنم ، تو نفهمی ، یعنی نمیفهمی که دیدن قد و بالات چه لذتی داره ، قد بلندت با جوراب و شلوار قهوه ایت و اون کالجای  زنونه ی خاکی ، چقدر قشنگـه ! اون کالجای خاکیت بوی خاک میده بوی خاکی بودن بوی مشتی بودن ، الان که صد در صد آسینچـــــه های مشکیت دستت نیست تو خونه ولی بمولا نمیدونی وقتی ساعــت طلای زنونه ت رو میبندی رو آسینچه ت چه ترکیب قشنگی میشه کــه احتمالا اگه یه روز بری سفر بدون من ، آسینچه هات رو بزارم تـــــو جیبم ، نخند جدی میگم ، عاخه تو پاکی ، ببین ادمایی که پاکن ینـی دختر هایی که پاکن دست نامحرم بهشون نخورده بدنشون یه بـــوی خاصی میده ، آسینچه هات که مدام خودشون رو چسبوندن به ساق دستات حتما بوی تنت رو میدن ! فکر میکنم تو نیاز به خوشبوکننــده بدن هم نداشته باشی ، پوست سفید دستت خود به خود عطر داره ! آخ آخ اون انگشتر عقیقت دستته ؟! چه ترکیبی ساخته بیشرف دست سفید تو با عقیق سرخ دیوانه کننده ست دختر ! اصلا از قیافه انگشت های کشیده ات و رنگ دستت مشخصه ارامش داره ، میشه؟ میشه همونجا که نشستی پاتو دراز کنی ؟! دراز کن تا بگم ، میشه  من سرمو بزارم رو پات دستتو بزاری رو صورت من ؟! ارامش خونم  کم شده ، قد و بالاشو ببین ماشاالله ! هزار دفه بهت گفتم نترکون اون جوشارو انقدر ترکوندی بیا جاش رو صورتت مونده ! حیف نیست صورت به این ماهی ؟! میدونی ؟! خوشگل و زشت بودن ادما معیار خاصی نداره همین چشمای خمارت که قرنیه هات هیچوقت وسط ثابت نمیمونه و همش یکمش پشت پلکت قایم میشه همین ابروهای پهنت ، همین بینی و دهنت همش باهم تناسب داره ، چقدر لب ها صورتیت صورتت رو قشنگ کرده ، چشم میخوری دختر ارایش نکن بروبیرون ! تو ادمی یا حوری ؟! من نمیدونم